Ny funksjon - Brukertilpasset søknadsadministrasjon

Dato: Desember 2016

Tilgjengelig for : Alle løsninger med ny søknadsadministrasjon (se bilde under)

Nå kan man som seksjonsleder eller administrator selv velge hvilke kolonner man vil se på de forskjellige køene i søknadsadministrasjonen og selv velge innstillinger for hvordan søknadsadministrasjonen skal oppføre seg. 

Øverst i høyre hjørne finner man brukerinnstillingsikonet. Klikk på dette for å komme inn til siden for innstillingene.

Innstillinger for søknadsadministrasjon

Under innstillinger kan du velge hvilke kolonner som du ønsker å vise på de enkelte "køene" i søknadsadministrasjonen. Velg hvilken kø du ønsker å tilpasse og overfør de kolonnene du ønsker å legge til eller fjerne (kan flyttes frem og tilbake). Du kan når som helst gå tilbake og gjøre endringer senere. Du gjør kun endringer på din bruker så valgene du gjør vil ikke påvirke andre i systemet.

Andre innstillinger

Nederst på siden finner du andre innstillinger som du kan aktivere eller deaktivere

Nærmere beskrivelse av innstillingene:

Følg søknad ved status endring:
Er denne aktivert vil skjermbildet hele tiden følge søknaden du jobber med når du gjør status endringer. Er den ikke aktivert vil du bli stående på køen du jobber i og hoppe ut av søknadsbildet når du gjør en statusendring.

Vis stillinger og roller som nedtrekks menyer:
Hvis denne er aktivert vil kategorier og stillinger/seksjoner bli presentert i rullgardiner

Hvis denne ikke er aktivert vil kategorier og stillinger vises som under

Inkluder alle søknadsprioriter i summering:
Er denne aktivert vil man på de forskjellige køene/statusene telle alle prioritetene i søknadene og tallet vil vise hvor mange søknader som er knyttet opp mot statusen.
 
På eksempelet under ser du at det er 107 søknader og stillingsprioriterer som er ubehandlet
Er denne deaktivert vil den kun telle alle personer som ligger i køen
 
På eksempelet under ser du at det er 87 personer/søknader som er ubehandlet
 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk