Ny funksjon - Multiroller og kobling av rolle(r) til søknadskjema

Ny funksjon Mobilise - 20. januar 2017
Tilgjengelig for: Alle løsninger
 
Hvis man ønsker å la søkere få velge ønskede roller selv er det mulig å aktivere at rolle(r) skal kunne vises på søknadskjema. Dette åpner for at seksjonsledere slipper å legge på roller på personen før de godkjennes og innrulleres. Det er mulig å la personen velge en eller flere roller knyttet til hver enkelt prioritet de søker på.
 
Hvordan aktiverer multirolle
For å aktivere at en person kan knyttes mot flere roller i søknadsprosessen må dette aktiveres. Gå til Admin Innstillinger > Behandle arrangement. Nederst på denne siden under «innstillinger» finner du innstillingen og huk av for «Benytt multirolle modus»

Når denne funksjonen er aktivert vil dette åpne for at en søker kan velge en eller flere roller knyttet til de stillingsprioriteter kan søker på, i tillegg vil det også bli mulig for søknadsbehandlere å knytte stillingen og søknaden opp mot flere roller

Figur 1 -Multirolle er deaktivert – Søknadsbehandler kan kun legge til en roller på søknaden.

 

Figur 2- Multirolle er aktivert og man kan knytte søkeren opp mot flere roller pr. stilling

 

Aktivere visning av roller på søknadskjema

Når man oppretter eller redigerer en rolle under menyen Søknadsadministrasjon >  Organisering >  Rolle vil man få opp innstillinger som vist på bilde under

Valgt alternativ: Ja

Hvis man velger «ja» vil rollen automatisk komme opp på søknadskjema som et valgbart alternativ på alle stillinger rollen er knyttet til. Som illustrert på bildet over vil nå Rolle A komme opp som et alternativ når man velger Demo/seksjon A

Man kan knytte så mange roller man ønsker opp mot seksjon/stillingene og hvis søkeren legger til flere prioriteter vil de vises etter hvert som stillingene/seksjonene legges til.

Valgt alternativ Egendefinert

I noen tilfeller er det ikke ønskelig at rollen man legger opp skal vises på alle stillinger de er knyttet til og da har man mulighet til å definere dette på de enkelte stillingene/seksjonene rollen er knyttet til ved å velge alternativet «egendefinert». Når dette velges vil det åpne en meny der man kan spesifiser på hvilke stillinger/seksjoner rollen skal vises

Her er har man valgt at Rolle A kun skal vises hvis man på skjema velger Seksjon A, men den skal ikke vises som et alternativ når man søker på Seksjon B.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk